Biodynamické masáže

Zdraví a nemoc je výrazem plynutí či stagnace energie. Životním stylem může člověk dojít od sebe sama k omezení kreativity a životní radosti.

Napětí a stres se hromadí a tím blokuje energetické proudění v našem těle. Pomocí dotykových technik může v těle dojít k uvolnění a odstranění napětí, posiluje se tím vnitřní rovnováha. Důležitou složkou je také funkční dýchání.

Biodynamické masáže, vyvinuté Gerdou Boyesen, představují spektrum metodických tělesných dotyků. Teoretický základ masážních metod tvoří koncept psychoperistaltiky, emocionálního vasomotorického cyklu a modely svalového, vazivového a zažívacího pancíře. Nahromaděná energie při duševním (emočním) napětí, vyvolává nejen chronické napětí svalů kůže, vaziva, okostice, buněk, ale také blokuje tělesné tekutiny v jejich volném proudění. Životní energie je blokována a jedinec se může cítit býti unavený, sklíčený, trpí strachem, nervositou a nejrůznějšími tělesnými symptomy.

Pro indikaci se vychází ze tří charakteristických situací:

- psychicko- vegetativní rovnováha byla narušena v důsledku velkého vzrušení, zmatení nebo velkého vnitřního napětí.

- jedince se aktuálně nachází ve stavu přílišné stnulosti a rigidity a je vhodné mobilisovat a uvolnit psychickou kontrolu, tzn. je na místě pracovat na svalové úrovni nebo i na vazivovém obalu kostí.

- je třeba stabilizovat dynamickou rovnováhu organismu, posílit libido a schopnost hlubokého uvolnění.

Nemoc může být pojímána jako příležitost k osobnímu růstu a odpovědnosti.